Åse Hjørnevik

Denne siden viser opplysninger om Åse Hjørnevik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åse Hjørnevik
NSD id-nummer: 17149
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1986
1987 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1986
1988 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1986
1989 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1986
1990 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1986
1991 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1986
1992 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Kontorsjef 1991
1993 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Kontorsjef 1991 1993