Per Engebretsen

Denne siden viser opplysninger om Per Engebretsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Engebretsen
NSD id-nummer: 17159
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 301 Forhandlingssjef 1985
1985 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 301 Forhandlingskonsu 1985
1986 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 301 Forhandlingskonsu 1985
1986 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 301 Forhandlingskonsu 1985
1987 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1987
1987 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Generalsekretær 1985
1987 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 301 Generalsekretær 1985
1988 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1987
1988 Det rådgivende utvalg ved behandling av økonomiske spørsmål vedrørende apotekdriften Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1988
1988 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Generalsekretær 1985
1988 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av andre 301 Generalsekretær 1985
1989 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forhandlingssje 1989
1989 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Forhandlingssje 1985 1989
1989 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av andre 301 Forhandlingssje 1985 1989
1990 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forhandlingssje 1989
1990 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av andre 301 Forhandlingssje 1985 1990
1991 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forhandlingssje 1989
1992 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1989
1992 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Varamedlem og nestleder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1985 1992
1993 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1993
1994 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1993
1995 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Statens Persona 1995
1995 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 301 Statens Persona 1985 1995
1995 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Statens Persona 1993
1996 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Statens Persona 1995
1996 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Statens Persona 1993 1996
1997 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Statens Persona 1995