Anne Marie Tannæs

Denne siden viser opplysninger om Anne Marie Tannæs fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Marie Tannæs
NSD id-nummer: 17185
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Mannsrolleutvalget Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Kommunalråd 1986
1987 Mannsrolleutvalget Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Kommunalråd 1986
1988 Mannsrolleutvalget Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Kommunalråd 1986
1989 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kommunalråd 1988
1989 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kommunalråd 1989
1989 Mannsrolleutvalget Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Kommunalråd 1986 1989
1990 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kommunalråd 1988 1990
1990 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kommunalråd 1989
1991 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kommunalråd 1989
1991 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommunalråd 1990
1992 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kommunalråd 1989
1992 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Kommunalråd 1992
1992 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommunalråd 1990
1993 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Kommunalrid 1992
1993 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommunalrid 1990
1994 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Kommunalrid 1992
1994 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kommunalrid 1990
1994 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kommunalrid 1994
1995 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Bedriftsrådgive 1990
1995 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Bedriftsrådgive 1994
1996 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Bedriftsrådgive 1994
1997 Styret for Høgskolen i Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Bedriftsrådgive 1994 1997