Bodil Marie Olsen

Denne siden viser opplysninger om Bodil Marie Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bodil Marie Olsen
NSD id-nummer: 17197
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Statens premieringsråd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstesekretær 1985
1986 Statens premieringsråd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1985
1989 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Konsulent 1989
1990 Kommune- og fylkesinndelingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Konsulent 1989
1990 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Konsulent 1989
1990 Statens fellesblankettutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1990
1990 Styret for Statens kantiner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1990
1991 Statens fellesblankettutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1991 Styret for Statens kantiner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990 1991
1992 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1992 Statens fellesblankettutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1992 Styret for Statens kantiner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990 1993
1993 Utvalg som skal utrede overgang fra yrkesaktivitet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ridgiver 1993
1993 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Ridgiver 1992
1993 Statens fellesblankettutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ridgiver 1991
1993 Styret for Statens kantiner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ridgiver 1990 1993
1994 Utvalg som skal utrede overgang fra yrkesaktivitet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Rådgiver 1993
1994 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1992
1994 Statens fellesblankettutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Rådgiver 1991 1994