Einar Fagerås

Denne siden viser opplysninger om Einar Fagerås fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Einar Fagerås
NSD id-nummer: 17248
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 821 Daglig Leder 1986
1987 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 821 Direktør 1986
1988 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 821 Direktør 1986
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 821 Direktør 1990
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 821 Direktør 1990
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 821 Direktør 1990