Bente Angell-Hansen

Denne siden viser opplysninger om Bente Angell-Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bente Angell-Hansen
NSD id-nummer: 17492
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1987
1991 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1992 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1996 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1996
1997 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1996