Tore Pryser

Denne siden viser opplysninger om Tore Pryser fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Pryser
NSD id-nummer: 1773
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 501 Førsteamanuensis
1981 Det regionale høgskolestyret for Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 501 Førsteamanuensis 1981 1981
1985 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 501 Førsteamanuensis 1985
1986 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 501 Førsteamanuensis 1985
1987 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 501 Førsteamanuensi 1985
1988 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 501 Førsteamanuensi 1985
1989 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 501 Førsteamanuensi 1985
1990 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 501 Førsteamanuensis 1985
1991 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 501 Førsteamanuensi 1985