Oddhild Borge

Denne siden viser opplysninger om Oddhild Borge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oddhild Borge
NSD id-nummer: 17741
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Forsvarets boligråd (FBOR) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Nestformann 1988
1989 Voksenopplæringsrådet i Forsvaret Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Nestformann 1988 1989
1989 Forsvarets boligråd (FBOR) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Nestformann 1988
1990 Forsvarets boligråd (FBOR) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Nestformann 1988
1991 Forsvarets boligråd (FBOR) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Nestformann 1988 1992
1992 Forsvarets boligråd (FBOR) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 217 Formann 1988 1992
1992 Utvalg for vurdering av personellmessige tiltak og framtidig personellforvaltningssystem Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Formann 1992
1993 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 217 Formann 1993
1994 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 217 Formann 1993
1995 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 217 Formann 1993