Anne Breiby

Denne siden viser opplysninger om Anne Breiby fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Breiby
NSD id-nummer: 17772
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig medlem Av departement 1601 Organisasjonsse 1988
1988 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Organisasjonsse 1988
1989 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig medlem Av departement 1601 Organisasjonsse 1988
1989 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Organisasjonsse 1988
1990 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Organisasjonsse 1988
1991 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1504 Statssekretær 1991
1991 Sentralstyret for Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Statssekretær 1988
1991 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 1504 Statssekretær 1991
1992 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1504 Statssekretær 1991 1992
1992 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 1504 Statssekretær 1991
1995 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1504 Statssekretær 1991 1995
1996 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Adm. Direktør 1996
1996 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1504 Adm. Direktør 1996
1997 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Daglig Leder 1996
1997 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1504 Daglig Leder 1996