Kari Bremnes

Denne siden viser opplysninger om Kari Bremnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Bremnes
NSD id-nummer: 17788
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Journalist 1987
1988 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Journalist 1987