Johan Jørgen Holst

Denne siden viser opplysninger om Johan Jørgen Holst fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan Jørgen Holst
NSD id-nummer: 181
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Leder I statsråd 231 Statssekretær 1979
1980 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Nestleder I statsråd 231 Statssekretær 1980 1980
1981 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Nestleder I statsråd 231 Statssekretær 1981 1981
1990 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder I statsråd 301 Statsråd 1990
1991 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder I statsråd 301 Statsråd 1990
1992 Forsvarskommisjonen av 1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder I statsråd 301 Statsråd 1990