Agnes Bøckmann Sæland

Denne siden viser opplysninger om Agnes Bøckmann Sæland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Agnes Bøckmann Sæland
NSD id-nummer: 1811
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 821 Husmor 1976 1980
1988 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 822 Nestleder 1988
1989 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 822 Nestleder 1988
1990 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 822 Nestleder 1988