Inger Flaa

Denne siden viser opplysninger om Inger Flaa fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Flaa
NSD id-nummer: 18126
Fødselsår: 1963
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1988
1989 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1989 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1990 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1990 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989