Odd Tore Fygle

Denne siden viser opplysninger om Odd Tore Fygle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Tore Fygle
NSD id-nummer: 18195
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for Langbakken videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Konsulent 1984
1988 Styret for Røvika skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1804 Konsulent 1985
1989 Styret for Røvika skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1804 Konsulent 1985
1990 Styret for Røvika skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1804 Konsulent 1985
1993 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Personal- Og Or 1993
1994 Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Personal- Og Or 1994
1994 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Personal- Og Or 1993
1995 Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Personal- Og Or 1994
1995 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Personal- Og Or 1993
1996 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Politiker 1993 1996