Harald Synnes

Denne siden viser opplysninger om Harald Synnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harald Synnes
NSD id-nummer: 1828
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1001 Lektor 1980 1980
1986 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1001 Stortingsrepresentant 1985
1987 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1001 Stortingsrepresentant 1985
1988 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1001 Stortingsrepresentant 1985 1988
1989 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1001 Statssekretær 1989
1989 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1001 Statssekretær 1989
1990 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1001 Statssekretær 1989
1990 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1001 Statssekretær 1989