Johan Daniel Hætta

Denne siden viser opplysninger om Johan Daniel Hætta fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan Daniel Hætta
NSD id-nummer: 18344
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2011 1985
1987 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2011 Pedagogisk Kons 1985
1988 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2011 Pedagogisk Kons 1985
1989 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2011 Pedagogisk Kons 1985
1994 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Høgskolelektor 1993
1995 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Høgskolelektor 1993
1995 Styret for Samisk høgskole (Sami Allaskuvla) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2011 Høgskolelektor 1995
1995 Samisk språkråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 2011 Høgskolelektor 1994
1996 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Høgskolelektor 1993
1996 Styret for Samisk høgskole (Sami Allaskuvla) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2011 Høgskolelektor 1995
1996 Samisk språkråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 2011 Høgskolelektor 1994
1997 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2011 Høgskolelektor 1993 1997
1997 Styret for Samisk høgskole (Sami Allaskuvla) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2011 Høgskolelektor 1995
1997 Samisk språkråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 2011 Høgskolelektor 1994