Anton Haglerød

Denne siden viser opplysninger om Anton Haglerød fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anton Haglerød
NSD id-nummer: 18372
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 211 Avdelingsleder 1988
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 138 Avdelingsleder 1990
1990 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 138 Avdelingsleder 1988
1991 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 138 Avdelingsleder 1991
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 138 Avdelingsleder 1990
1991 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 138 Avdelingsleder 1988
1992 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 138 Avdelingsleder 1991
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 138 Avdelingsleder 1990
1992 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 138 Avdelingsleder 1988
1993 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 138 Avdelingsleder 1991
1993 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 138 Avdelingsleder 1988
1994 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 138 Avdelingsleder 1991
1994 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 138 Avdelingsleder 1988
1995 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 138 Forskningssjef 1991 1995
1995 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 138 Forskningssjef 1988
1996 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 138 Forskningssjef 1988