Viggo Hagstrøm

Denne siden viser opplysninger om Viggo Hagstrøm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Viggo Hagstrøm
NSD id-nummer: 18374
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1989
1990 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1989
1990 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1990
1991 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1991
1991 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1989
1991 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1990
1992 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1991
1992 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1989
1992 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1990
1993 Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1989
1993 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1990
1994 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1990
1995 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1990