Pål Gretland

Denne siden viser opplysninger om Pål Gretland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Pål Gretland
NSD id-nummer: 184
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1980 1980
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1991 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990