Mildrid Sløgedal

Denne siden viser opplysninger om Mildrid Sløgedal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mildrid Sløgedal
NSD id-nummer: 1844
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1018 Studiesekretær
1981 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1018 Studiesekretær
1982 Det regionale høgskolestyret for Agder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1018 Studiesekretær 1980 1982
1988 Styret for Birkelid skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1018 Førstekonsulent 1985
1989 Styret for Birkelid skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1018 Førstekonsulent 1985
1990 Styret for Birkelid skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1018 Førstekonsulent 1985
1991 Styret for Birkelid skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1018 Førstekonsulent 1985