Hans Otto Hauger

Denne siden viser opplysninger om Hans Otto Hauger fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Otto Hauger
NSD id-nummer: 18482
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1988 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1989 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1988
1989 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989 1990
1990 Styret for Landbrukets utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1988 1990
1990 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1991 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987
1992 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1987 1992
1995 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1995
1996 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1995 1996
1997 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1997