Anna Herje

Denne siden viser opplysninger om Anna Herje fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anna Herje
NSD id-nummer: 18543
Fødselsår: 1959
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Konsulent 1988
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1989 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1990 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1990 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1988 1990
1990 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1989
1991 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1991
1991 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1991 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1991 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1988 1992
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1991
1992 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1992 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1992 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1988 1992
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byrisjef 1991
1993 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byrisjef 1990
1993 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byrisjef 1990
1994 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1991
1994 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1990
1994 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1988 1994
1995 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1991
1995 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1990
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1991