Turid Hjertaas

Denne siden viser opplysninger om Turid Hjertaas fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Turid Hjertaas
NSD id-nummer: 18588
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 622 Reiselivskonsul 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 622 Reiselivskonsul 1988
1990 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 622 Reiselivskonsul 1988
1991 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 622 Reiselivskonsul 1988
1992 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 622 Reiselivskonsul 1988