Lisbet Hjort

Denne siden viser opplysninger om Lisbet Hjort fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lisbet Hjort
NSD id-nummer: 18591
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Rasjonalisering 1987
1988 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1987
1988 Styret for Statens senter for epilepsi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Konsulent 1988
1989 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1987
1989 Styret for Statens senter for epilepsi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Konsulent 1988
1990 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1987 1990
1990 Styret for Statens senter for epilepsi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Konsulent 1988
1991 Styret for Statens senter for epilepsi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Konsulent 1988
1992 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1987 1992
1992 Styret for Statens senter for epilepsi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1988
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1992
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1992
1993 Styret for Statens senter for epilepsi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1988
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1992
1993 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1992
1994 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1992
1994 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1992
1995 Styret for Statens senter for epilepsi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1988 1995
1995 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1992
1995 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1992
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1992
1996 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1992
1996 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1995
1997 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1992
1997 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1995