Erling Jr. Holmeset

Denne siden viser opplysninger om Erling Jr. Holmeset fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erling Jr. Holmeset
NSD id-nummer: 18633
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1987
1988 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1987
1989 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1987
1990 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1987
1990 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1989
1991 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1987
1991 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1989
1992 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1987
1992 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1989
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1993
1993 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1989
1994 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1993
1994 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1987 1994
1995 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1993
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1993
1996 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1987 1996
1997 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1993