Astrid Holtan

Denne siden viser opplysninger om Astrid Holtan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Astrid Holtan
NSD id-nummer: 18645
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1988
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1988
1990 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1990
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Utredningsleder 1992
1992 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Utredningsleder 1990
1992 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1992
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Utredningsleder 1992
1993 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Utredningsleder 1990
1993 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Utredningsleder 1992
1994 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Ridgiver 1992
1995 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1992