Torunn Angvik

Denne siden viser opplysninger om Torunn Angvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torunn Angvik
NSD id-nummer: 1877
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Lærer
1981 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Høyskolelektor 1981 1981
1984 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Høgskolelektor 1984
1985 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Høgskolelektor 1984
1986 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Høgskolelektor 1984
1987 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Høgskolelektor 1984