Karsten Klepsvik

Denne siden viser opplysninger om Karsten Klepsvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karsten Klepsvik
NSD id-nummer: 18918
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1989
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Den blandede norsk-polske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Den blandede fiskerikommisjon Norge-DDR Forhandlingsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Norsk-Islandsk fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Den blandede norsk-polske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Nestleder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Norsk-Islandsk fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1992 Den blandede norsk-polske fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1992 Norsk-Islandsk fiskerikommisjon Forhandlingsorgan Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1993 Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Kontorsjef 1985
1994 Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Kontorsjef 1985