Arve Kobbersletten

Denne siden viser opplysninger om Arve Kobbersletten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arve Kobbersletten
NSD id-nummer: 18939
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1990 Standardiseringsutvalget (Utredningsutvalg for standardisering, prøving og sertifisering i Norge) Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1993 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1993
1994 Norsk EDIPRO Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1994