Reidar Kobberstad

Denne siden viser opplysninger om Reidar Kobberstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Reidar Kobberstad
NSD id-nummer: 18940
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 229 Mannskapssjef 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 229 Mannskapssjef 1988
1990 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 229 Mannskapssjef 1988
1991 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 229 Personalsjef 1988
1991 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 229 Personalsjef 1991
1992 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 229 Personalsjef 1988
1992 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 229 Personalsjef 1991
1993 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 229 Personalsjef 1991
1994 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 229 Personalsjef 1991 1994