Astrid Johanne Kvarme

Denne siden viser opplysninger om Astrid Johanne Kvarme fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Astrid Johanne Kvarme
NSD id-nummer: 19028
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Det regionale høgskolestyret for Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 540 Førstesekretær 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 540 Førstesekretær 1988
1990 Det regionale høgskolestyret for Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 540 Førstesekretær 1988
1991 Det regionale høgskolestyret for Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 540 Førstesekretær 1988
1992 Det regionale høgskolestyret for Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 540 Førstesekretær 1988 1992
1994 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 540 Fylkesvaraordfø 1994
1994 Styret for Høgskolen i Gjøvik Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 540 Fylkesvaraordfø 1994
1995 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 540 Fylkesvaraordfø 1994
1995 Styret for Høgskolen i Gjøvik Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 540 Fylkesvaraordfø 1994
1996 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 540 Fylkesvaraordfø 1994
1996 Styret for Høgskolen i Gjøvik Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 540 Fylkesvaraordfø 1994
1997 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 540 Fylkesvaraordfø 1994