Sigrun Helene Løken

Denne siden viser opplysninger om Sigrun Helene Løken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigrun Helene Løken
NSD id-nummer: 19042
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Gruppesekretær 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Gruppesekretær 1988
1990 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Gruppesekretær 1988
1991 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Gruppesekretær 1988
1992 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1992
1992 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Gruppesekretær 1988
1992 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Leder 301 Statssekretær 1992
1993 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1992
1993 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Leder 301 Statssekretær 1992
1994 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Leder 301 Statssekretær 1992
1996 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Adm. Direktør 1996
1997 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1996
1997 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1997