Vibeke Løkkeberg

Denne siden viser opplysninger om Vibeke Løkkeberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Vibeke Løkkeberg
NSD id-nummer: 19043
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Filmprodusent 1989
1990 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Filmprodusent 1989