Jan Torgeir Løkken

Denne siden viser opplysninger om Jan Torgeir Løkken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Torgeir Løkken
NSD id-nummer: 19044
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Skolesekretær 1987
1987 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Skolesekretær 1987
1988 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Skolesekretær 1988
1988 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Skolesekretær 1987
1988 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Skolesekretær 1988
1989 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Skolesekretær 1988
1989 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Skolesekretær 1987
1989 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Skolesekretær 1988
1990 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Skolesekretær 1990
1990 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Skolesekretær 1987
1990 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Skolesekretær 1988
1991 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Skolesekretær 1990
1991 Mesterbrevnemnda Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Skolesekretær 1988
1992 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Skolesekretær 1990
1992 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Skolesekretær 1988 1992
1993 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Skolesekretær 1990
1994 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Skolesekretár 1990