Bjørn-Inge Larsen

Denne siden viser opplysninger om Bjørn-Inge Larsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn-Inge Larsen
NSD id-nummer: 19084
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Spesiallege 1989
1990 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Spesiallege 1989
1991 Sakkyndig bilutvalg for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Fylkeslege 1991
1991 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ass. Fylkeslege 1989
1992 Sakkyndig bilutvalg for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Ass. Fylkeslege 1991
1992 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ass. Fylkeslege 1989