Thorstein Larsen

Denne siden viser opplysninger om Thorstein Larsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thorstein Larsen
NSD id-nummer: 19104
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Avdelingsdirekt 1989
1990 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Avdelingsdirekt 1989
1991 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Avdelingsdirekt 1989
1992 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Avdelingsdirekt 1989
1992 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 231 Avdelingsdirekt 1992
1993 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Direktør 1993
1993 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 231 Direktør 1992
1994 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Direktør 1993
1994 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 231 Direktør 1992
1995 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Direktør 1993
1995 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 231 Direktør 1992
1996 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Direktør 1993
1996 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 231 Direktør 1992
1997 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Direktør 1993 1997
1997 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 231 Direktør 1992