Henrik J. Lisæth

Denne siden viser opplysninger om Henrik J. Lisæth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Henrik J. Lisæth
NSD id-nummer: 19195
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1201 Kommunalråd 1988
1989 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1201 Kommunalråd 1988
1990 Hovedstyret for folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1201 Direktør 1988
1990 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Direktør 1990
1991 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Direktør 1990
1992 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Direktør 1990
1993 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Direktør 1990
1994 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1201 Direktør 1990 1994