Nils Mæhle

Denne siden viser opplysninger om Nils Mæhle fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils Mæhle
NSD id-nummer: 19263
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Leder Av departement 1519 Rektor 1988
1989 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1519 Rektor 1988
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1519 Rektor 1988 1990