Sissel Markhus

Denne siden viser opplysninger om Sissel Markhus fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sissel Markhus
NSD id-nummer: 19292
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1989
1990 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1989
1990 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1991 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1989
1991 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1992 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1989
1992 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1989
1993 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1989
1994 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1989
1995 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1989