Toralf Bernt Metveit

Denne siden viser opplysninger om Toralf Bernt Metveit fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Toralf Bernt Metveit
NSD id-nummer: 19326
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 402 Byveterinær 1988
1989 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 402 Byveterinær 1988
1990 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 402 Byveterinær 1988
1991 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 402 Byveterinær 1988
1995 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 402 Byveterinær 1993
1996 Rådet for dyreetikk Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 402 Byveterinær 1993