Einar Mortensen

Denne siden viser opplysninger om Einar Mortensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Einar Mortensen
NSD id-nummer: 19395
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 401 Sekretær 1989
1990 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 401 Sekretær 1989
1991 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 401 Fagsekretær 1990
1992 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 401 Fagsekretær 1990
1993 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 401 Fagsekretær 1990
1994 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 401 Fagsekretár 1990