Bjarne Myhre

Denne siden viser opplysninger om Bjarne Myhre fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjarne Myhre
NSD id-nummer: 19409
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef 1989
1989 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef 1989
1990 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef 1989
1990 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef 1989
1991 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef 1989
1992 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef 1989