Sissel Nilsen

Denne siden viser opplysninger om Sissel Nilsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sissel Nilsen
NSD id-nummer: 19490
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Biblioteksjef 1989
1990 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Biblioteksjef 1989
1991 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Biblioteksjef 1989
1991 Rådgivende utvalg for nasjonale bilbliotekfunksjoner Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Biblioteksjef 1990 1991
1992 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Biblioteksjef 1992
1992 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Biblioteksjef 1989
1993 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Biblioteksjef 1992
1993 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Biblioteksjef 1989
1994 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Biblioteksjef 1992 1994
1994 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Biblioteksjef 1989
1995 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Biblioteksjef 1989