Kari Vik Mariussen

Denne siden viser opplysninger om Kari Vik Mariussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Vik Mariussen
NSD id-nummer: 1957
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det regionale høgskolestyret for Nordland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1865 Rektor 1978 1980
1980 Folketrygdfondet - 5. fondsstyre, Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1865 Skolesjef 1980 1980
1982 Rådet for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1865 Skolesjef 1982 1982
1983 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1865 Rektor 1982
1983 Folketrygdfondet - 5. fondsstyre, Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1865 Rektor 1980
1984 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1865 Skolesjef 1984
1984 Det regionale høgskolestyret for Nordland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1865 Skolesjef 1978 1984
1984 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1865 Skolesjef 1982
1984 Folketrygdfondet - 5. fondsstyre, Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1865 Skolesjef 1980
1985 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1865 Førstekonsulent 1984
1985 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1865 Førstekonsulent 1982
1985 Folketrygdfondet - 5. fondsstyre, Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1865 Førstekonsulent 1980
1986 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1865 Førstekonsulent 1984
1986 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1865 Førstekonsulent 1982 1986
1987 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1865 Førstekonsulent 1984