Torleif Paasche

Denne siden viser opplysninger om Torleif Paasche fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torleif Paasche
NSD id-nummer: 19650
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig varamedlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1985
1987 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1987
1987 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1987
1988 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig varamedlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1985 1988
1988 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1987 1988
1988 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1987
1989 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1987
1990 Velferdsråd for fiskere Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1987 1990
1991 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1987 1991
1991 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1991
1992 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1991
1993 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1991 1993
1994 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1987 1994
1995 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1991 1995
1997 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1987 1997
1997 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1991 1997