Thora-Irene Pettersen

Denne siden viser opplysninger om Thora-Irene Pettersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thora-Irene Pettersen
NSD id-nummer: 19698
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2002 Produksjonsarbe 1987
1988 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2002 Produksjonsarbe 1987
1989 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2002 Produksjonsarbe 1987
1990 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2002 Produksjonsarbe 1987
1990 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2002 Produksjonsarbe 1990
1991 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2002 Produksjonsarbe 1987
1991 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2002 Produksjonsarbe 1990
1991 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2002 Produksjonsarbe 1991
1992 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2002 Produksjonsarbe 1990
1992 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2002 Produksjonsarbe 1991
1993 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2002 Produksjonsarbe 1990 1993
1993 Fiskerinæringens kvinneutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2002 Produksjonsarbe 1991