Poul Henrik Poulsson

Denne siden viser opplysninger om Poul Henrik Poulsson fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Poul Henrik Poulsson
NSD id-nummer: 19705
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Pressetalsmann 1989
1990 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Pressetalsmann 1989
1991 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Pressetalsmann 1989