Ingrid Røstad

Denne siden viser opplysninger om Ingrid Røstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingrid Røstad
NSD id-nummer: 19736
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1987 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I kraft av stilling 2003 Fylkeskontorsje 1987
1988 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I kraft av stilling 2003 Fylkeskontorsje 1987 1988
1989 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I kraft av stilling 2003 Fylkeskontorsje 1987 1989
1990 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I kraft av stilling 2003 Fylkesmann 1987 1990
1997 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 2003 Sorenskriver 1996