Jørgen Randers

Denne siden viser opplysninger om Jørgen Randers fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jørgen Randers
NSD id-nummer: 19763
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Rektor 1988
1989 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rektor 1989
1989 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Rektor 1988
1990 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rektor 1989
1990 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Rektor 1988 1990
1991 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rektor 1989
1992 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rektor 1989
1993 Styret for Stiftelsen Norsk instutt for markedsforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Rektor 1989 1993