Jørn Rattsø

Denne siden viser opplysninger om Jørn Rattsø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jørn Rattsø
NSD id-nummer: 19777
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Kommune- og fylkesinndelingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Førsteamanuensi 1989
1990 Kommune- og fylkesinndelingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1989
1991 Kommune- og fylkesinndelingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1989
1992 Kommune- og fylkesinndelingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1989
1995 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Professor 1995
1996 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Professor 1995
1997 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Professor 1995